Koolituse eesmärkKoolitus on mõeldud neile kes soovivad osata kasutada programmi MS Word ja Excel.

Õppekeel: vene keel

Õppegrupi suurus: õppegrupi suurus on 4 kuni 8 õpilast

Lektor: Diana Brand- Kõrgharidus (MainorI Kõrgkool) — disaini eriala.

Victor Ustich — Kõrgharidus, Microsoft Authorized Technikal Education Center Soft-tronik Riga. Töökogemus koolitatavas valdkonnas 20 aastat.

Toimumise koht: koolitused toimuvad õppekeskuse ruumides Rävala pst 8 Tallinn

Õppe kogumaht: 70 akadeemilist tundi (35 ak.t. Word ja 35 ak.t. Excel)

Õppekava: 

Tekstitöötlus programmiga MS Word:
teksti sisestamise ja vormindamise üldpõhimõtted;
teksti kujundamine (lehekülje häälestus, lõigud, tähemärgi kujundamine, üla- ja alaindeksid, täheregistri muutmine);
keele valimine ja õigekirja kontroll;
loetelu koostamine;
tabeli loomine, ridade või veergude lisamine ja kustutamine, lihtsamad kujundamise võtted;
dokumendipõhjade loomine, kasutamine;
dokumendi liigendamine, sisukorra-, alamärkuste ja viidete kasutamine.
Tabelarvutus programmiga MS Excel:
töökeskkonna tutvustus;
töö lahtrite, ridade ja veergudega;
andmete sisestamine;
töövihiku lehed – kasutamine, lisamine, kustutamine, järjekorra muutmine, ümbernimetamine;
lahtrite omadused;
loendite kasutamine;
valemite ja funktsioonide kasutamine (põhilised statistilised-, aja- ja loogikafunktsioonid);
töö andmetega (sorteerimine, filtreerimine, risttabelid);
tabeli ja diagrammi viimine tekstiredaktorisse;
töö salvestamine.

Õpiväljundid: 
õpilane oskab kasutada programmide Word ja Excel põhioskusi.

Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus.