Muutke oma elu paremaks!

Meie õppeprogrammid on välja töötatud kogenud pedagoogide poolt ning on litsentseeritud Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt vastavalt kõikidele erialastele ja Euroopa Liidus üldkasutatavatele standarditele. Iga kursuse loengud koosnevad kohustuslikest ja vabalt valitud elementidest, nii ei ole Te piiratud antud kursuste raamidega, vaid võite kursustel omandatule lisada  täiendavaid kursusi, näiteks keeleõpingute puhul jätkata teid huvitava keele õpinguid süvatasemel või valida lisaks Teid huvitav aine. Selle võimaluse teostumiseks mõned programmid korraldavad praktika ettevõtetes vastavalt Teie erialale.

Kõik loengud toimuvad õppekeskuse ruumides Rävala pst 8, kuhu on mugav tulla ühistranspordiga et vabastada Teid transpordiga seotud probleemidest (va õppepraktika firmades, soovijaile).

Kõik lektorid on suurte kogemuste ja metoodikaga professionaalid, võimaldades kergesti omandada õppematerjali.

Kui te otsustasite, et endine elukutse Teid enam ei rahulda või ei ole tasuv, tulge meie õppekeskusse. Meie spetsialistid teevad kõik selleks, et aidata Teid uue eriala omandamisel.