Sihtgrupp: Inimesed kes töötavad või plaanivad tööle minna jae- või hulgimüügiladudesse, kaubanduskeskustesse või logistikaladudesse

Koolituse eesmärk: Õpilane saab teadmised laologistikast ja kaupade ladustamisest.

Õppekeel: eesti ja vene keel

Õppegrupi suurus: õppegrupi suurus on  4 kuni 8 õpilast

Lektor:  Maarja Papp (Eesti keel) – kõrgharidus, Tallinna Tehnikakõrgkool- transport ja logistika, Kutsehariduskeskus – laomajandus, töökogemus koolitatavas valdkonnas 6 aastat.

Jelena Rodenkova (Vene keel) – kõrgharidus, töökogemus koolitatavas valdkonnas 20 aastat

Toimumise koht: koolitused toimuvad õppekeskuse ruumides Rävala pst 8 Tallinn

Õppe kogumaht: kursus kestab kokku 50 akadeemilist tundi (40 ak.t.+10 ak.t. iseseisev töö)

Õppekava:  Õppekava on koostatud laologistiku IV kutsestandardi alusel

*Logistika kui süsteem
* Sisseostu -ja jaotuslogistika
* Ladustamise ja logistika alused
*Tööohutusnõuded
*Meeskonna töö
*Kaupade ladustamine laos
*Lao operatsioonid
*Lao tehnoloogia
*Ladustamis seadmed
*Tõstukid ja laadurid
*Lao arvutiprogrammide ülevaade
*Kaupade vastuvõtt
*Kaupade käitlemine
*Kauba vastavuse kontrollimine vastavalt dokumentidele
*Saadud kauba kohta teabe sisestamine lao andmebaasi
*Kaupade ladustamine
*Kaupade märgistamine, markeerimine ja pakkimine
*Pakendi mõiste, tüübid ja materjalid
*Toodete tagastamine ja asendamine, dokumentide vormistamine
*Kaupade väljastamine
*Väljaantud kauba vastavuse kontrollimine dokumentide järgi
*Väljastatud kauba kohta teabe sisestamine lao andmebaasi
*Inventuur
*Klientide teenindamine
*Põhiteadmised transpordi logistikast
*Seadusandlus antud valdkonnas
*Jäätmete kõrvaldamine, ohtlikud jäätmed
*Praktiline töö dokumentidega

Arvestus

ÕpiväljundidKoolituse läbinud õpilane tunneb laotööd, logistika põhitõdesid, kaupade ladustamise reegleid, ohutusnõudeid. Teab kuidas meeskonnatööd teha, tunneb dokumendivoogu ja seadusandlust, oskab kasutada oma erialaseid teadmisi. Koolituse läbinud saavad töötada hulgi- ja jae ladudes, kaubanduskeskuste ladudes, logistikaladudes.

Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus.