Koolituse eesmärk: baasteadmised ning oskused kaupade ja teenuste reklaamimiseks internetis (Facebook, Telegramm, Instagram) .

Õppekeel: vene keel

Õppegrupi suurus: õppegrupi suurus on 4 kuni 8 õpilast

Lektor: Jelena Rodenkova (Vene keel) – kõrgharidus, töökogemus koolitatavas valdkonnas 20 aastat

Toimumise koht: koolitused toimuvad õppekeskuse ruumides Rävala pst 8 Tallinn

Õppe kogumaht: kursus kestab kokku 55 akadeemilist tundi (40+15 ak.t. iseseisvat tööd)

Õppekava:

* turunduse põhimõtted
* ettevõtte kodulehe loomine
* tekstide kirjutamine
* kuulutuste koostamine
* reklaami käivitamine,esimesed kliendid
* reklaami eesmärkide seadmine
* segmenteerimine
* auditooriumiga töötamine
* optimeerimine ja skaleerimine
* klientide seotus vestlusbotiga

Õpiväljundid: õpilane oskab luua kodulehte, teha reklaami ja saada esimesed kliendid.

Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus.