Koolituse eesmärk: Omada põhioskuseid hotellitubade ettevalmistamiseks külaliste vastuvõtuks ja numbritubade koristamiseks ja korras hoidmiseks.

Õppekeel: eesti ja vene keel

Õppegrupi suurus: õppegrupi suurus on 4 kuni 8 õpilast

Lektor: Irina Piirmets — Irina Piirmets — Toateeninduse -ja puhastusteeninduse koolitus, Tallinna Teeninduskool. Töökogemus koolitatavas valdkonnas — 18 aastat.

Toimumise koht: koolitused toimuvad õppekeskuse ruumides Rävala pst 8 Tallinn

Õppe kogumaht: kursus kestab kokku 40 akadeemilist tundi, sealhulgas 15 tundi praktikat

Õppekava:  Hotelli toateenindaja õppekava on koostatud hotelliteenindaja I,II kutsestandardi alusel.

 • Hotellide ajalugu ja kvalifikatsioon tärnide järgi
 •  Rahvusvahelised hotellide ketid
 • Koristustööde korraldamine ja nõuded hotellis
 • Koristus- ja puhastusvahendid ja nende kasutamine
 • Koristus- ja puhastusmasinad
 • Koristus numbri tubades
 • Päevakoristus
 • Numbritubade koristamine, check-out
 • Nõuded hotellitoateenindajale
 • Suhtlemise oskuste alused
 • Praktika
 • Õppeekskursioonid hotellidesse
 • Kursusetöö
 • Lõputunnistus

Õpiväljundid: õpilane
— tunneb tööd hotelliteenindamise valdkonnas,
— tunneb puhastusvahendeid ja koristusmasinaid
— vajaduse korral oskab lahendada klientide probleeme

Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus.