Koolituse eesmärk: Omada teadmisi elukeskkonna puhtana hoidmiseks.

Õppekeel: eesti ja vene keel

Õppegrupi suurus: õppegrupi suurus on 4  kuni  8 õpilast

Lektor: Irina Piirmets — Toateeninduse -ja puhastusteeninduse koolitus, Tallinna Teeninduskool. Töökogemus koolitatavas valdkonnas — 18 aastat.

Toimumise koht: koolitused toimuvad õppekeskuse ruumides Rävala pst 8 Tallinn

Õppe kogumaht: kursus kestab kokku 60 akadeemilist tundi (40+20 ak.t. iseseisvat tööd)

Õppekava:  Koolituse õppekava on koostatud puhastusteenindaja kutsestandardi II ja III alusel.

 • Koristamise üldtehnoloogia
 • Põhilised puhastus tööd (laed, valgustid, seinad, uksed, põrandad ja vaipkatted, mööbel)
 • Erinevad pinnakattematerjalid, nende puhastamine ja korras hoidmine
 • Puhastusvahendid ja nende hoiutingimused
 • Töövahendid ja nende kasutamine, põrandapesumasin «Kärcher»
 • Ülevaade koristusinventarist
 • Kaasaegsed nõuded
 • Tuleohutus reeglid
 • Esmaabi andmine
 • Töökoha korraldamine
 • Praktika
 • Arvestus
 • Tunnistus

Õpiväljundid: õpilane

— tunneb puhastusvahendeid ja koristusinventari

Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus.