Tel. +372 661 2081
Tel. +372 5590 3685
vladparal at hot dot ee
vladparalkeskus at hot dot ee

Laologistika


Sihtgrupp: Inimesed kes töötavad või plaanivad tööle minna jae- või hulgimüügiladudesse, kaubanduskeskustesse või logistikaladudesse

Koolituse eesmärk: Omanda teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks laos.

 Õppekeel: eesti ja vene keel

Õppegrupi suurus: õppegrupi suurus on  4 kuni 8 õpilast

Lektor:  Maarja Papp (Eesti keel) – kõrgharidus, Tallinna Tehnikakõrgkool- transport ja logistika, Kutsehariduskeskus – laomajandus, töökogemus koolitatavas valdkonnas 6 aastat.

Jelena Rodenkova (Vene keel) – kõrgharidus, töökogemus koolitatavas valdkonnas 20 aastat

Toimumise koht: koolitused toimuvad õppekeskuse ruumides Rävala pst 8 Tallinn

Õppe kogumaht: kursus kestab kokku 40 akadeemilist tundi, iseseisev töö kodutöö

Õppekava:  Õppekava on koostatud laologistiku kutsestandardi alusel

 • laomajanduse ja logistika alused
 • laoseadmed
 • laotöötoimingud ja operatsioonid
 • kaupade käitlemine (vastuvõtmine, koguse ja seisukorra vastavuse kontroll)
 • saabunud kauba kohta informatsiooni sisestamine lao andmebaasi
 • kauba paigutamine lattu ja ladustamine
 • pakendamine ja pakkimine
 • transpordilogistika algteadmised
 • dokumentide haldus
 • Praktiline töö (dokumentide käsitlus)
 • Arvestus

Õpiväljundidõpilane
 
Kursuse lõpetades kursuslane:
- tunneb tööd laologistika valdkonnas, 
- tunneb dokumentide haldust
- oskab kasutada oma kutseoskusi

 Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus.