Tel. +372 661 2081
Tel. +372 5590 3685
vladparal at hot dot ee
vladparalkeskus at hot dot ee

Transpordilogistika

Koolituse eesmärk: Võimalus omandada vajalikud teadmised ja oskused transpordilogistika valdkonnas. Omanda teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks transpordilogistikas. Logistiku töö on seotud kaupade, informatsiooni ja inimeste liikumisega ja paiknemisega ning sellega tegevuste planeerimise, läbiviimise ning kontrolliga mingi kindla süsteemi piires ning lähtudes määratletud eesmärkidest.

Õppekeel: eesti ja vene keel

Õppegrupi suurus: õppegrupi suurus on kuni 8 õpilast

Lektorid: 

Eesti õppekeelega gruppides:

Maarja Papp – Kõrgharidus, töökogemus koolitatavas valdkonnas 6 aastat, Tallinna Tehnikakõrgkool- transport ja logistika, Kutsehariduskeskus – laomajandus

Vene õppekeelega gruppides:

Jelena Rodenkova kõrgharidus, töökogemus koolitatavas valdkonnas 20 aastat ; Oleg Martõnov kõrgharidus, töökogemus koolitatavas valdkonnas 20 aastat .

Toimumise koht: koolitused toimuvad õppekeskuse ruumides Rävala pst 8 Tallinn

Õppe kogumaht: kursus kestab kokku 40 akadeemilist tundi, iseseisev töö kodutöö

Õppekava: Programm on koostatud  vastavalt professionaalsele kutsestandardi 4 tasemele.

      1.Logistika alused ja ülesanded

 • Transpordilogistika alused
 • Logistikatoimingute planeerimine ja korraldamine
 • klassifitseerimine ja ekspedeerimine "PL" alusel
 • vedude korraldamine ja organiseerimine
 • veoteenuste seadus
 • lepingusuhted
 • tarnijate, klientede ja partneritega suhtlemine

     2. Õhutranpordi alused ja reeglid

 • õhutranspordi kindlustus
 • praktilsed ülesanded, AWB täitmine

    3. Meretransport

 • meretranspordi alused, FCL & LCL
 • konteinerite klassifikatsioon
 • saatelehtede täitmine ja nende klassifikatsioonid
 • kindlustus meretranspordi korraldamisel
 • praktilised ülesanded, B/L, MB/L, HB/L täitmine

    4. Õhutransport

 • õhutranspordi alused
 • treilerite klassifikatsioon
 • CMR täitmine
 • EU-Venemaa vedude funktsioonid
 • õhutranspord kindlustus
 • sõidumeeriku tähendus
 • praktilised ülesanded CMR alusl

   5. Raudtee ekspedeerimise alused

   6. Ohtlike veoste vedu (DGR shipments)

 • ohtlike vedude klassifikatsioon
 • DGR Declaration täitmise nõuded

   7. Incoterms 2010, ELEA, IATA

  8. Arvestus

 • Praktiline töö (dokumentide käsitlus)

Õpiväljundid: õpilane
 Kursuse läbinud õpilased saavad teadmised transpordilogistika alal ja on tutvunud vastava dokumentatsiooniga.

Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus.