Koolituse eesmärk: Võimalus omandada vajalikud teadmised ja oskused transpordilogistika valdkonnas. Omanda teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks transpordilogistikas. Logistiku töö on seotud kaupade, informatsiooni ja inimeste liikumisega ja paiknemisega ning sellega tegevuste planeerimise, läbiviimise ning kontrolliga mingi kindla süsteemi piires ning lähtudes määratletud eesmärkidest.

Õppekeel: eesti ja vene keel

Õppegrupi suurus: õppegrupi suurus on kuni 8 õpilast

Lektorid:

Vene õppekeelega gruppides: Jelena Rodenkova –kõrgharidus, töökogemus koolitatavas valdkonnas 23 aastat ; Oleg Martõnov kõrgharidus, töökogemus koolitatavas valdkonnas 23 aastat .

Toimumise koht: koolitused toimuvad õppekeskuse ruumides Rävala pst 8 Tallinn

Õppe kogumaht: kursus kestab kokku 50 akadeemilist tundi (40 ak.t.+10 ak.t.iseseisev töö)

Õppekava: Programm on koostatud  kutsestandardi 4 alusel

  1. Logistika alused ja ülesanded
* Transpordilogistika alused
* Logistikatoimingute planeerimine, korraldamine ja ekspedeerimine PL alusel
* Siseriiklikke ja rahvusvaheliste vedude korraldamine ja organiseerimine
* Veo-ja ekspedeerimisteenuste ostmina ja müümine
* Riskijuhtimine
* Klientide ja partneritega suhtlemine
* Klienditeenindus
* Ettetulevate probleemide lahendus
* Informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine
* Veotellimuste vastuvõtmine
* Veodokumentide vormistamine
* Veolepingute sõlmimine
* Saadetiste, dokumentide ja teabe edastamine veoprotsessi osapoolte vahel
* Veoteenuste seadus
* Veotranspordi kindlustus
* Veokulude arvestamine ja optimaalse marsruudi ning veovahendi leidmine
* sõidumeeriku tähendus
* treilerite klassifiktsioon

 

2. Õhutranspordi alused ja reeglid
* õhutranspordi alused ja reeglid
* Õhutranspordi kindlustus
* CMR täitmine
* EU-Venemaa vedude funktsioonid
* praktilised ülesanded CMR alusel
* AWB täitmine

3. Meretransport
* meretranspordi alused ,FCL & LCL
* konteinerite klassifikatsioon
* saatelehtede täitmine ja nende klassifikatsioonid
* kindlustus meretranspordi korraldamisel
* praktilised ülesanded ,B/L. MB/L,HB/L täitmine

4. Raudtee ekspedeerimise alused

5. Ohtlike veoste vedu /DGR shipments/
* ohtlike vedude klassifikatsioon
* DGR Deklaratsiooni täitmise nõuded

6. Incoterms 2010. ELEA. IATA

7. Praktiline töö/ dokumentise käsitlus/

8. Arvestus

Õpiväljundid: 

Õpilane omab teadmisi siseriiklikke ja rahvusvaheliste vedude organiseerimisest. Teab kuidas toimub veotellimuste vastuvõtmine, veodokumentide vormistamine, veolepingute sõlmimine, veokulude arvestamine ja optimaalse marsruudi ning veovahendi leidmine. Kuidas suhelda klientide ja kaastöötajatega, lahendada operatiivselt ja iseseisvalt ettetulevaid probleeme ning leidma alternatiivseid lahendusi.

Koolituse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus.