Koolituse eesmärk: Praktiline kursus neile, kes soovivad saada ruumikujundajaks kuid ei oma veel ettekujutust millest alustada ja milliseid teadmisi on selleks vaja. Kursus sobib ka loomingulistele inimestele kellel ei ole veel teadmisi interjööri projekteerimisest. Kursuse eesmärk on õppida looma interjööride isikupärane nägu, tundma stiili ja projekti  koostamist. Disaini idee rajaneb funktsionaalsuse ja ilu sümbioosil, mille tulem peaks pakkuma ka esteetilist naudingut. Disaineri ülesanne on luua interjöörile isikupärane nägu, oma stiil, koloriit. Disaineri töö on pidev uute lahenduste ja vormide otsimine, sealjuures on vaja tunda kasutatavaid materjale, mida kasutatakse oma projekti ellu viimisel. Interjööri kujundamise programm ei nõua eelnevat ettevalmistust. Programmi on lülitatud loengud, praktilised ülesanded, portfoolio koostamine. Õppetöö lõpuks peab õpilane oskama iseseisvalt koostada ruumide renoveerimise ja kujundamise projekte.

Õppekeel: vene keel

Õppegrupi suurus: õppegrupi suurus on  4 kuni 8 õpilast

Lektor: Diana Kolotilkina- Kõrgharidus (MainorI Kõrgkool) – disaini eriala. Töökogemus koolitatavas valdkonnas 13 aastat.

Victor Ustich – Kõrgharidus, Microsoft Authorized Technikal Education Center Soft-tronik Riga. Töökogemus koolitatavas valdkonnas 27 aastat.

Toimumise koht: koolitused toimuvad õppekeskuse ruumides Rävala pst 8 Tallinn

Õppe kogumaht: kursus kestab kokku 202 akadeemilist tundi (90 ak.t ruumikujundaja, 30 akadeemilist tundi arvutiprogramm 3DsMax, 32 ak.t. programmiga ArciCad, 50 ak.t.iseseisev töö)

Õpilane saab valida alljärgnevate koolituse variante:

  • Kursus mis koosneb: 90 ak.t ruumikujundaja + mõlemad arvutiprogrammid (ArchiCad ja 3D MAX)- maksab 2500 euot;
  • Kursus mis koosneb: 90 ak.t ruumikujundaja + programm 3D MAX (30 ak.t)-maksab 1940 eurot;
  • Kursus mis koosneb 90 ak.t ruumikujundaja +programm ArciCad (32 ak.t)- maksab 2264 eurot;
  • Ainult programm ArciCad (32 ak.t.) – maksab 677 eurot;
  • Ainult programm 3DMAX (30 ak.t)- maksab 677 eurot.

Õppekava:

Praktiline kursus neile, kes soovivad saada ruumikujundajaks kuid ei oma veel ettekujutust millest alustada ja milliseid teadmisi on selleks vaja. Kursus sobib ka loomingulistele inimestele kellel on kunstialane haridus kuid ei ole veel teadmisi interjööri projekteerimisest.
Kursus koosneb 3 blokist ja kestab 152 akadeemilist tundi.
1 blokk – projekteerimise algtõed (45 ak.t.) – koosneb loengutest mille käigus saavad õpilased elementaarsed teadmised sellest kuidas projekteeritakse hooneid ja millised insenerisüsteemidest see koosneb. Paralleelselt loengutega toimuvad ka joonestamise tunnid. Õpitakse lugema interjööri kujundamiseks vajalikke jooniseid ja dokumentatsiooni.
• planeerimise lahendused
• hoonete ehitussüsteemid
• valgustus
• tähistused
• joonised, lõiked, vaated, plaanid
2 blokk – Interjööri projekteerimine (45 ak.t.) – koosneb loengutest kus õpilased saavad teadmisi kunstilisest sisekujundusest, disaini etappide ja koostamise kohta.
• tutvumine interjööri stiilidega
• presentatsioonid
• interjööri värviteooriad
• ergonoomika alused
• mööbli projekteerimise alused
• puuetega inimestele keskkonna projekteerimine
• õpilaste iseseisvad referaadid
• disainiprojekti arendamine õpetaja juhendamisel.
3 blokk – töö arvutiprogrammiga 3D MAX (30 ak.t.) , programmiga ArciCad (32 ak.t.)   – õpilased tutvuvad ja saavad teadmised 3D MAX ja ArciCad arvutiprogrammi kasutamiseks.

4 blokk– 50 ak.t.iseseisev töö

Kursuse lõpus kaitsevad õpilased oma disainiprojekti lõputööd ja saavad tunnistuse!

Õpiväljundid: õpilane
– tunneb tööd ruumikujunduses, oskab ruumi kujundada ja planeerida
– oskab koostada projekte
– tunneb erinevaid siseviimistlusmaterjale ja oskab neid kasutada. 

Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus.