Koolituse eesmärk: Valmistada ette kvalifitseerituid reisikonsultante, kes on võimelised töötama reisibüroos, koostama reisipakette, omama infot klientide õiguste ja kohustuste kohta. Peab oskama reisidokumente ette valmistada. Igal aastal suureneb Eestit külastavate ja välismaale puhkusele sõitvate turistide arv. Tekib vajadus uute turismifirmade ja seal töötavate spetsialistide järele, kes oleksid kursis selle huvitava ja perspektiivse eriala kõikide üksikasjadega. Eestit külastavate ja välismaale puhkusele sõitvate turistide arv. Turismi korraldaja vestleb klientidega, broneerib neile lennupileteid, hotelle ning vormistab kindlustuse ja kõik vajalikud dokumendid. Ta peab valdama kogu infot külastatava riigi kohta. Selleks, et edukalt turisminduses töötada ja oma toodet turismiturul müüa, tuleb tõsiselt õppida.

Õppekeel: vene keel

Õppegrupi suurus: õppegrupi suurus on kuni 8 õpilast

Lektor: Jelizaveta Janina – Kõrgharidus antud valdkonnas. Töökogemus turismi valdkonnas 15 aastat ja koolitajana 7 aastat.

Toimumise koht: koolitused toimuvad õppekeskuse ruumides Rävala pst 8 Tallinn

Õppe kogumaht: kursus kestab kokku 120 akadeemilist tundi (90 ak.t. ja 30 ak.t. iseseisvat tööd), koolituse maksumus 1708 eurot.

Õppekava:  Koolituse õppekava on koostatud reisikorraldaja III kutsestandardi alusel.

Eriala tutvustamine

Erinevad turismiliigid

Turismi terminoloogia

Turismi klassifikatsioon

Turundus

Broneerimissüsteemid

Turismi geograafia

Eksootilised reisid

Eesti siseturism

Kruiisid, veekuurordid, bussireisid, rongireisid, spa puhkused, suusaturism, õppereisid

Majutusteenused, paketireisid, reisikindlustus liigid

Riikidevahelised viisa tingimused

Giidi töö

Reisipaketi koostamine, kalkuleerimine ja müümine

Klientide nõustamine, ekskursiooni teenused

Auto rentimine

Töö dokumentidega

Praktika
Kursusetöö

Õpiväljundid
Kursuse lõpetatanu:
– tunneb tööd turismi valdkonnas, oskab koostada ja kalkuleerida reisipakette, nõustada kliente
– oskab töötada broneerimissüsteemidega
– omab infot turismigeograafiast

– tunneb maailma turismiettevõtteid

Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus.