Koolituse eesmärk: Omada teadmisi elukeskkonna puhtana hoidmiseks.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

Õppekeel: eesti ja vene keel

Õppegrupi suurus: õppegrupi suurus on 4  kuni  8 õpilast

Lektor: Irina Piirmets – koolitaja ja praktika juhendaja- konsultant koristuse osas, lõpetanud ” Sirje Sütt koolituse”puhastusteeninduse erialal. Töökogemus koolitavas valdkonnas 22 aastat.

Merili Paemurd -praktikajuhendaja (puhastusvahendid, tarvikud ja masinad). OÜ Kaitse Ingel, töökogemus koolitatavas valdkonnas 6 aastat.

Toimumise koht: koolitused toimuvad õppekeskuse ruumides Rävala pst 8 Tallinn, praktika toimub aadressil Pirni tn 7B Tallinn.

Õppe kogumaht: kursus kestab kokku 70 akadeemilist tundi (30 ak.t.+25 ak.t. praktika+15 ak.t. iseseisvat tööd)

Õppekava:  Koolituse õppekava on koostatud puhastusteenindaja kutsestandardi II ja III alusel.

 • * Koristus ja koristuse eesmärk* Koristamise üldtehnoloogia* Töökoha korraldamine* Põhilised  puhastus tööd/laed, valgustid, seinad, uksed, põrandad, vaibakatted ja mööbel* Erinevad pinnakatte materjalid, nende puhastamine ja hooldus* Kaasaegsed koristusvahendid ja nende hoiutingimused* Koristusvahendite valimine. Keskkonda hoidvad vahendid*Töövahendid ja nende kasutamine.* Koristusmasinate roll. Koristusmasin “Kärcher”* Ülevaade koristusinventarist

  * Hooldamine ja suur puhastus

  * Puhastustööd kodus ja kontoris

  * Kaasaegsed nõuded

  * Tuleohutus reeglid

  * Esmaabi andmine

  * Praktika

  * Arvestus

  * Tunnistus

  Õpiväljundid –  õpilane tunneb puhastusvahendeid, pinnamaterjale ja nende hooldustingimusi ,tunneb koristusinventari.

Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus.