Sihtgrupp: Inimesed ,kes soovivad taotleda kinnisvaramaakleri kutset , sobib ka algajatele kinnisvaramaakleritele

Koolituse eesmärk:  Anda teadmisi, praktilisi nõuandeid ja juhiseid neile, kes alustavad tööd kinnisvaraturul. Teenuste osutamine kinnisvara ostu-müügi lepingute sõlmimisel seaduslikel alustel. Seaduslikel alustel klientide konsulteerimine: hindade nõustamine, korralik dokumentide vormistamine, individuaalse töö õpe või firma vastutava töötaja oma. Kinnisvaramaakleri töö eesmärgiks on käsundi alusel vahendada kinnisvara ostu-, müügi-, üüri ja renditehinguid ja anda kinnisvaravaldkonnaga seonduvat konsultatsiooni.

Õppekeel:  vene keel

Õppegrupi suurus: õppegrupi suurus on 3 kuni 8 õpilast

Lektor: L.Koreline – kõrgharidus, kutseline maakler.

Toimumise koht: koolitused toimuvad õppekeskuse ruumides Rävala pst 8 Tallinn

Õppe kogumaht: kursus kestab kokku 50 akadeemilist tundi / iseseisvalt tehakse koduseid ülesandeid kodus

Õppekava: Õppekava on koostatud kutsestandard kinnisvaramaakler III alusel.

Tutvustus: kinnisvarafirmad on asutatud selleks, et lahendada usaldusväärselt kinnisvaraga seotud keerukate dokumentide ettevalmistamine ja maandada sellega seotud riskid. Mitmesugused võimalikud petmisvariandid hoiavad ülal nõudlust usaldusväärsete kinnisvarafirmade osas. Kinnisvaramaakler on üks levinumaid elukutseid. Kinnisvarafirmad on tohutu tööturg, olles ellu kutsutud elu enese poolt. Dokumentide vormistamine ja hirm võimalike pettuste ees on peamised faktorid, mis õigustavad nõudlust.

Teemad:

• Kinnisvaraturg
• Kinnisvarabüroo funktsioonid
• Töö klientidega
• Ülevaade tsiviilõigusest, omandiõigusest ja omandist
• Maaklerleping, maakleri õigused ja kohustused
• Servituut
• Tehinguks vajalike dokumentide ettevalmistamine
• Hindamisakt, krediteerimine, hüpoteek
• Lepingute liigid
• Pärand
• Maksud
• Reklaam
• Koks piirangud kinnisvara omandamiseks Eestis
• Praktiline töö
• Test
• Tunnistuse väljastamine

Õpiväljundid:

õpilane
– tunneb tööd kinnisvara valdkonnas
– tunneb seadusandlust
– tunneb dokumentide haldust
– oskab kasutada oma kutseoskusi

 

Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus.