Koolituse eesmärk: arendada/täiendada kutseoskusi ja teadmisi mis olid saadud algkoolitusel, planeerida kujundada ja dekoreerida ruume, müügitöö planeerimine.

Õppekeel: eesti ja vene keel

Õppegrupi suurus: õppegrupi suurus on 5 kuni 10 õpilast

Lektorid: 

Meisterflorist Irina Eggi – töökogemus 8 aastat.

Inga Süldre – kõrgharidus-nahkehistöö kunstnik, florist. Floristikat õppinud Vladparal Õppekeskuses, Meister -floristi Saale Halla juhendamisel. Töökogemus 6 aastat. Asendusõpetaja

Toimumise koht: koolitused toimuvad õppekeskuse ruumides Rävala pst 8 Tallinn

Õppe kogumaht: kursus kestab kokku 64 akadeemilist tundi (44 ak.t. ja 20 ak.t. iseseisvat tööd)

Õppekava: Koolituse õppekava on koostatud florist IV kutsestandardi alusel.

Õppetöö sisaldab teooriat ja praktilist tööd. Tunni lõpus toimub tehtud tööde analüüs. Lõikelilled ja lilleseade materjalid jm tarvikud sisalduvad kursuste maksumuses. Et heas lilleseadetöös kajastub aastaaeg, on soovitav looduslik materjal ise kaasa võtta.
Õppetöö sisaldab teooriat ja praktilist tööd
Töö planeerimine
Töökoha ettevalmistamine
Taimmaterjali ettevalmistamine ja hooldamine
Müügitöö korraldamine ja organiseerimine
suhtlemisoskused
Kliendi nõustamine
Lilleetikett
Hinna kujundamine
Lilleseadete valmistamine
Ruumi dekoreerimine
Kaubaväljapanekute kujundamine
Kimp ja seade erinevates stiilides
Kaasaegsed lillekorvid ja nende valmistamine
Dekoratiivsus, vormitöö, vegetatiivsus, formaal-lineaarsus
Kompositsioon, põhivorm, kontrast ja harmoonia, rühmitamine, tekstuurid, rütm, värviõpetus,
Erinevad tehnikad
Lõkelillede hooldus ja säilitamine
Kingituste kaunistamine
Lillekaardid
Portfoolio
Kursuse lõputöö

Õpiväljundid: 
Õpilane *teab tööd lillekaubanduse valdkonnas
*oskab valmistada lilleseadeid
*tunneb taimi ja oskab neid hooldada
* oskab töö ja müügi planeerimist
*oskab ruumi dekoreerimist ja kliendinõustamist

Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus.