Koolituse eesmärk: Aiakujundus on territooriumi haljastuskunst, kujundamine ja kavandamine. Selle elemendid on planeerimine ja osadeks jaotamine, taimede valik vastavalt mullastikule ning klimaatilistele tingimustele, taimede jaotust maatükil, nende omavahelist sobivust, olemasolevaid teid ja veekogusid arvestades. Aiakujundus on kunst luua taimede, kivide, vee ja arhitektooniliste vormidega harmooniline loomuliku maastiku kuvand. Aiakujunduse programmiga alustatakse “nullist” ja valmistatakse ette maastikukujunduse spetsialiste. Aiakujundus hõlmab parkide, aedade, puhkekohtade ja laste mänguväljakute kujundust. Majanduskasvuga kaasnes suur huvi oma keskkonna kujundamisel, mis on aktuaalne senini.

Õppekeel: eesti ja vene keel

Õppegrupi suurus: õppegrupi suurus on  4 kuni 8  õpilast

Lektor: vene õppekeelega gruppides – Elvina Glebova Erialane kõrgharidus koolitatavas valdkonnas. Töökogemus – 10 aastat.

Eesti õppekeelega gruppides – Saale Halla Tallinna Pedagoogika Ülikool ja Vladparal Õppekeskuse aiakujunduse kursused. Töökogemus – 14 aastat.  

Toimumise koht: koolitused toimuvad õppekeskuse ruumides Rävala pst 8 Tallinn

Õppe kogumaht: kursus kestab kokku 120 akadeemilist tundi, sealhulgas 90 tundi auditoorset tööd  + 30 ak.t  arvutiprogramm Meie aed Rubiin 9

Õppekava: Koolituse õppekava on koostatud kutsestandardi tase 2 ja 3 alusel.

Sissejuhatus erialasse, aiakujunduse graafika, värviõpetus, projekteerimine
Aiakujundamise põhireeglid: maatüki mõõtmine, pinnase ettevalmistus, maa tsoonide printsiibid.
Aiakujundamise komponendid: värv, vorm, valgus, vari, harmoonia, tasakaal, sümmeetria, asümmeetria
Aia kujundamine erinevates stiilides – vabakujuline aed, regulaarne aed, maakodu aed; moderne aed, jaapani aed, Feng Shui.
Aiakujundus elemendid: teed, trepid, terrassid, peenrad, kuivmüürid, tugimüürid, piirded

Õppe ekskursioonid

Hekid aiakujunduses, milliseid hekitaimi valida, nende iseärasused ja hooldamine.
Istikute tutvustus: okaspuud ja põõsad, lehtpuud ja põõsad, püsikud. Nende sobivus, kasvatamine, väetamine, hooldus ja lõikamine.
Alpiaed ehk kiviktaimla, turbaaed
Vesi aiakujunduses: veesilmad ja purskkaevud
Muru rajamine ja hooldamine
Aia detailjooniste koostamine nt. lillepeenra kujundamine kursusetöö arvutiprogrammis Meie Aed Rubin 9

Projekti kaitsmine, portfoolio koostamine.

Õpiväljundid: Õpilane
– tunneb tööd aiakujundamises, oskab kujundada maastikku kavandada ja planeerida
– oskab koostada projekte
– tunneb taimi ja oskab neid hooldada.

Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus.